Vijf vragen aan Sylvia Dikmans over de Algemene Ledenvergadering

Op 14 mei staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NOB gepland. Vijf vragen aan Sylvia Dikmans, secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur bij de NOB over de ALV.

Wie kunnen er aan de ALV deelnemen?

De vergadering is toegankelijk voor gewone, buitengewone en aspirant-leden van de NOB. Zij kunnen zich aanmelden via de website van de NOB. Ter voorbereiding kunnen zij de agenda en onderliggende stukken downloaden. Desgewenst kunnen onze leden de stukken ook per post ontvangen. Ze kunnen daarvoor een e-mail sturen aan ons secretariaat.

Wat staat er dit jaar op de agenda

Allereerst wil ik aangeven dat het een bijzonder jaar is. We vieren namelijk dit jaar het 70-jarig bestaan van de NOB. Ook dit jaar staan er weer een aantal belangrijke punten op de agenda. We hebben we een aantal benoemingen waaronder vier nieuwe bestuursleden en de voordracht van onze nieuwe voorzitter. Daarnaast worden de kandidaten voor de Raad van Advies voorgesteld. Ook komen uiteraard de financiën van het afgelopen jaar en begroting aan bod en staat er een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda met betrekking tot de veranderde rol van de Commissie van Beoordeling. Verder lichten we de strategie voor de komende jaren toe en de voortgang van het versterkte ledentoezicht.

De ALV is te belangrijk om aan je voorbij te laten gaan

Waarom is het belangrijk dat leden de ALV bezoeken?

De ALV is te belangrijk om aan je voorbij te laten gaan. Dat blijkt wel uit de onderwerpen op de agenda zoals ik net al toelichtte. De aanwezigheid en stem van onze leden zijn heel belangrijk voor een succesvolle toekomst van onze vereniging. We kijken ernaar uit om veel leden te verwelkomen op deze belangrijke bijeenkomst.

Kunnen leden de ALV ook online bijwonen?

De ALV is dit jaar, net als vorig jaar, weer voorafgaand aan het jaarcongres in het Beatrixtheater te Utrecht. Onze leden kunnen deze alleen fysiek bijwonen. De beste manier om met leden in gesprek te gaan is toch tijdens een fysieke bijeenkomst.

Zijn alle leden stemgerechtigd?

Uitsluitend gewone leden van de NOB hebben stemrecht. Buitengewone leden en aspirant-leden zijn uiteraard van harte welkom de ALV bij te wonen maar zij hebben geen stemrecht.

Geen items gevonden

Het laatste nieuws