Weigerachtig

Er staat een nieuw dilemma klaar in de DilemmApp.

DilemmApp

Beantwoord dit dilemma in de DilemmApp en zie hoe andere NOB-leden reageren. Na vier weken plaatsen we een reactie (slotopmerking). 

Het laatste nieuws