Laden Evenementen

Fiscaal boete- en strafrecht

  • Dit evenement is voorbij.

Op 7 februari 2024 kunt u deelnemen aan de PE-cursus Fiscaal boete- en strafrecht.

Cursusinhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen m.b.t. fiscaal boete- en strafrecht aan de orde:

  • (Voorwaardelijk) opzet volgens de belastingrechter en volgens de strafrechter;
  • Grove schuld;
  • Bewijslast bij beboetbaar feit en strafmaat;
  • Gebruik van onder dwang verkregen informatie bij fiscale en strafrechtelijke sancties;
  • Toegang tot de stukken en gegevens van getuigen (anonieme tipgever) (art. 8:42 en art. 8:29 Awb en art. 365 Wetboek van Strafvordering);
  • Samenloop en volgorde strafrechtelijke vervolging en belastingprocedure;
  • Strafbeschikking;
  • Samenloop strafrechtelijke delicten (art. 68 tot en met 88 Algemene wet inzake rijksbelastingen) en commune delicten (zoals art 225 Wetboek van strafrecht valsheid in geschrift);
  • Deelnemersvormen: plegen, medeplegen, medeplichtigheid, doen plegen enz.

Doelgroep

De cursus beoogt de meer ervaren belastingadviseur kennis en vaardigheden te verschaffen over de belangrijke onderdelen van het formele belastingrecht en is rechtstreeks toepasselijk in de fiscale praktijk. De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie. Deelname door aspirant-leden is niet mogelijk.

Aanmelden

Aanmelden kan via uw persoonlijke pagina:

Programma

Voorwaarden en annulering

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Plaatsing geschiedt op basis van volgorde binnenkomst aanmelding. Het minimum aantal bedraagt 20. Wordt het minimum aantal deelnemers niet behaald dan kunnen we de cursus annuleren.

Wilt u annuleren? Dan verwijzen we naar onze annuleringsvoorwaarden.

Praktische informatie

Datum

7 februari @ 15:30 19:15

Activiteit

PE-cursus

Inleider(s)

Guido de Bont (advocaat bij De Bont Advocaten en tevens hoogleraar Formeel Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
Peter Fortuin (senior raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, tevens raadsheerplaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven ’s-Gravenhage en Centrale Raad van Beroep Utrecht)

PE-uren

3

Soort PE

vaktechnisch

Locatie

Hotel van der Valk | Utrecht

Winthontlaan 4 -6
Utrecht, Utrecht 3526KV Nederland
030 8000 800
Bekijk de site van Locatie
€195,00 (excl. btw en incl. lichte maaltijd)

Deel dit evenement