Laden Evenementen

Fusies en splitsingen

Op 9 oktober kan je deelnemen aan de PE-cursus ‘Fusies en splitsingen’.
Deze cursus is op 17 januari van dit jaar aangeboden onder de naam ‘Fusies en reorganisaties’.

Cursusinhoud

Aandelenfusies, bedrijfsfusies, splitsingen en juridische fusies (hierna: fusies en splitsingen) zijn uitermate belangrijke onderdelen van jouw adviespraktijk. Door deze cursus krijg je een breed inzicht in de werking van de verschillende regelingen en in de toepassingsmogelijkheden in de praktijk. Dan is het in de eerste plaats van belang een goed inzicht in de (ingewikkelde) wetsystematiek te hebben. Daarbij wordt niet alleen de positie belicht van de lichamen die deelnemen aan de bedrijfsfusie, splitsing en juridische fusie, maar wordt ook ingegaan op de positie van de participanten (vaak aandeelhouders). Ook wordt aandacht besteed aan de vraag hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van de ter beschikking staande mogelijkheden. Verder wordt stilgestaan bij de mogelijkheid van een grensoverschrijdende juridische fusie en splitsing.

Voor de heffing van vennootschapsbelasting zijn de beleidsbesluiten voor bedrijfsfusies, splitsingen en juridische fusies van belang. Daarom worden de voor de praktijk belangrijkste zaken uit deze besluiten belicht. De verschillende fusie- en splitsingsfaciliteiten bevatten een antimisbruikbepaling. Deze cursus biedt een volledig en actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot deze antimisbruikbepaling. Zo wordt ingegaan op (i) de Europeesrechtelijke context van deze bepaling, (ii) de ontwikkelingen in de jurisprudentie en (iii) opvattingen in de literatuur.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wetsystematiek inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • Toepassingsmogelijkheden in de praktijk;
  • Beleidsbesluiten met o.a. de voor de praktijk meest relevante standaardvoorwaarden voor bedrijfsfusies, zuivere splitsing, afsplitsing en juridische fusie;
  • Antimisbruikbepaling.

De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor gewone NOB-leden. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Aanmelden

Aanmelden kan via je persoonlijke pagina:

Programma

Voorwaarden en annulering

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Plaatsing geschiedt op basis van volgorde binnenkomst aanmelding. Het minimum aantal bedraagt 20. Wordt het minimum aantal deelnemers niet behaald dan kunnen we de cursus annuleren.

Wil je annuleren? Dan verwijzen we naar onze annuleringsvoorwaarden.

Praktische informatie

Datum

9 oktober @ 09:45 17:15

Activiteit

PE-cursus

Inleider(s)

Bart van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, docent en onderzoeker aan de Tilburg University en redacteur Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting)

PE-uren

6

Soort PE

Vaktechnisch

Locatie

Hotel van der Valk | Utrecht

Winthontlaan 4 -6
Utrecht, Utrecht 3526KV Nederland
030 8000 800
Bekijk de site van Locatie
€390,00 (excl. btw, incl. lunch)

Deel dit evenement