U bent hier

Bedrijfsconcentraties; juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie

01 januari 2014

Opzet cursus
Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

  • ‘Overdrachtsbelasting’,
  • ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ of ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’
  • ‘Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ of ‘Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’
  • ‘Fiscale eenheid nationaal’ of ‘Fiscale eenheid internationaal’.

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een nationale variant van een module hebben gevolgd mogen de internationale variant niet meer volgen. Cursisten die de cursus ‘Bedrijfsconcentraties Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ volgen, mogen de cursus ‘Fiscaal reorganiseren in het MKB’ niet meer volgen.

Doelgroep
De module ‘Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docenten
Ochtend (civiel)
Harold Koster (Erasmus Universiteit Rotterdam), Erwin Roelofs en Freerk Volders (Meijburg Legal)
Middag (fiscaal)
Bart van der Burgt (Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV, docent aan de Tilburg University), Peter Flipsen (MARAN Tax Consultancy) en Rick van der Velden (Loyens & Loeff).

Cursusinhoud
Het doel van de cursus is om inzicht te geven in de civiele en fiscale aspecten van de juridische fusie, de juridische splitsing en de bedrijfsfusie. Uitgangspunt is een beschrijving van de civielrechtelijke gedaanten van de diverse fusietypen. Ook wordt in het bijzonder ingegaan op de fiscale gevolgen daarvan voor de vennootschapsbelasting. Daarbij wordt gekeken naar de positie van de fusiepartners en – voor wat betreft de juridische fusie en juridische splitsing – naar de participanten van deze fusiepartners. Daarbij wordt aandacht besteed aan de invloed van Europese richtlijnen op het terrein van de fusies.      

Werkwijze
De materie wordt door de docenten in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering aanbevolen literatuur. Waar nodig worden dwarsverbanden gelegd. Daarna wordt aan de in subgroepen verdeelde cursisten een casus voorgelegd. Bij de oplossing daarvan passen zij de verworven kennis vanuit diverse invalshoeken en met verschillende opdrachten toe. De oplossingen worden onder leiding van de docenten verdedigd tegenover de andere cursisten. De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:

10.00 uur tot 17.15 uur

Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.