Voorwaarden lidmaatschap

Het (aspirant-)lidmaatschap staat open voor belastingadviseurs (en andere adviseurs/medewerkers die aan het fiscaal domein grenzende werkzaamheden verrichten binnen het kader van de belastingadviespraktijk) die:

Ook staat het (aspirant-)lidmaatschap open voor bedrijfsfiscalisten.

Aanmeldingsformulier NOBDownloaden
Application form NOBDownloaden

De Commissie van Beoordeling beslist over de toelating. Tegen het besluit van de Commissie van Beoordeling kan bezwaar worden gemaakt bij diezelfde commissie. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep. Afhankelijk van opleiding of werkervaring Kan de Commissie van Beoordeling een gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen voor de beroepsopleidingsverplichting. Het vrijstellingenbeleid is opgenomen in het beleid van de commissie.

Beleid Commissie van BeoordelingDownloaden