Gespreksbegeleiders  

Het ziet ernaar uit dat werkgevers met meer dan tien werknemers binnenkort verplicht zijn om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Voor Deloitte gesneden koek. ‘Wij werken hier al twintig jaar mee’, aldus Susanne de Nooijer, Ethics Leader bij Deloitte. 

Wat doet het Ethics-team precies? 

‘Het Ethics-team is er om een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving te waarborgen en om ervoor te zorgen dat onze professionals zich gedragen volgens onze waarden. En we zijn het aanspreekpunt voor medewerkers die op hun werk, intern of extern, ongewenst gedrag ervaren of observeren. Er zijn inmiddels vijf mensen werkzaam binnen het Ethics-team. Daarnaast hebben we een netwerk aan Ethics Ambassadors. Dat zijn collega’s die binnen verschillende onderdelen van de organisatie werkzaam zijn. Ze staan dichter bij de medewerkers dan wij als Ethics-team en zijn voor mensen dus laagdrempelig te benaderen als er iets is.’ 

Jullie zijn geen vertrouwenspersonen? 

‘Nee, maar die hebben we ook. Twee interne en twee externe. Al twintig jaar werken we met vertrouwenspersonen. Het grote verschil met ons is dat een vertrouwenspersoon alleen de kant van het verhaal hoort van de medewerker die contact zoekt met hem of haar. Een vertrouwenspersoon doet geen onderzoek. Als wij als ethical officers zo’n melding krijgen, gaan we op zoek naar het complete verhaal. Dat doen we grondig en we spreken beide partijen: de melder en de zogenaamde ‘implicated person’. Elk verhaal heeft tenslotte twee kanten.’ 

Doen jullie dan ook aan mediation? 

‘Soms wel. En als het nodig is, zetten we externe mediators in. Andere maatregelen zijn coaching om te leren wat wij onder goed gedrag verstaan, het geven van een waarschuwing, of we zorgen ervoor dat mensen niet direct meer met elkaar hoeven samen te werken op een project of binnen een kleine afdeling. En als het ongewenst gedrag echt heel heftig is, dan is ontslag ook een optie. Maar dat gebeurt zelden. Het eenvoudigweg aangaan van het gesprek helpt meestal al. Mensen vinden het soms moeilijk om elkaar een-op-een aan te spreken. En dan gaan gebeurtenissen al snel een eigen leven leiden.’ 

We hebben het druk. Meerdere meldingen per week

Hoe borg je onafhankelijkheid? Een van jouw collega’s kan zich immers ook bij jou melden. 

‘Daar zijn we heel alert op. Als iemand een melding maakt over een medewerker van mijn eigen afdeling – waar ik de andere helft van mijn tijd werk – dan vraag ik óf aan een van de ambassadeurs om het onderzoek over te nemen, óf ik geef de zaak door aan een breder team. We moeten onafhankelijk zijn.’ 

Susanne de Nooijer 

  • 2018–heden Partner bij Deloitte Tax Technology Consulting Nederland 
  • 1 februari 2024–heden Ethics Officer Deloitte Nederland 
  • 2012-2018 Oprichter en managing partner van Tytho bright tax automation 
  • 2009-2011 Eigenaar Danica Tax 

Hebben jullie het druk? 

‘Ja. Meerdere meldingen per week. Er is meer dan ooit sprake van een ‘speak up-cultuur’, wat een goede ontwikkeling is. We zijn op dit moment dan ook bezig met het werven van een extra vertrouwenspersoon.’ 

Wat voor soort klachten komen er zoal binnen? 

‘Dat varieert van pesten, discriminatie, dreigementen tot fraude en (seksuele) intimidatie.’ 

Is het aantal meldingen de afgelopen jaren toegenomen? 

‘Absoluut. Mensen zijn mondiger geworden en de media hebben er nu meer aandacht voor dan vroeger. Als er in een krantenartikel wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk, stijgt hier direct het aantal meldingen. Ook is het zo dat bepaald gedrag dat vroeger maatschappelijk gezien door de beugel kon, dat nu niet meer kan.’ 

Wat kan nu niet meer dat vroeger wel kon? 

‘Een voorbeeld van een onderwerp dat altijd op de agenda staat, is de jaarlijkse skitrip. We hebben besproken of we groepen medewerkers daarmee niet uitsluiten. Daarnaast gaat het bij het skiën ook om de après-ski. Is dat nog gewenst? Ook daar gaan we het gesprek over aan. We zijn nu begonnen met het uitbreiden van de skireizen naar ‘Mountain-trips’ met meer activiteiten zoals wandelen of sleeën. Meer opties zorgen ervoor dat meer collega’s zich aansluiten en comfortabel voelen. Ook hier levert het in gesprek gaan met elkaar veel op.’ 


Deloitte Nederland

Vestigingen: 15 
Omzet: ruim € 1,3 miljard 
Medewerkers: 8.000 (in Nederland)  

Gerelateerd