Aandacht voor duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid  

Van Oers voerde eind vorig jaar een rebranding door waaruit blijkt dat het een maatschappelijk betrokken kantoor wil zijn. ‘In een tijd als deze is dat wat ons betreft een voorwaarde’, aldus Learning & Development-specialist Brenda Verberk-Lutters. 

De nieuwe generatie medewerkers haakt graag aan bij een maatschappelijk betrokken werkgever. Herken je dit? 

‘Jazeker. We hebben niet voor niets eind 2023 een volledig herpositioneringstraject doorlopen waarin we nieuwe kernwaarden hebben geformuleerd, waaronder “voorop lopen” en “weten wat er speelt”. Beide hebben een link naar maatschappelijke betrokkenheid. Met name de jonge generatie vindt dat belangrijk. Het biedt perspectief. Maar zelf vinden we dat ook.’ 

Hoe uit zich een thema als maatschappelijke betrokkenheid dan? 

‘Op veel manieren. Maatschappelijke betrokkenheid is onderdeel van onze strategie. Zo zijn we actief bezig met diversiteit en inclusie. Dat wil zeggen dat we open staan voor mensen met diverse achtergronden, opleidingen, ideeën, enzovoorts. En iedereen moet een kans krijgen. Maar ook steunen we verschillende projecten, waaronder het Ronald McDonald Kinderfonds en Stichting De Ark voor mensen met een verstandelijke handicap. Daarnaast zijn we – op vrijwillige basis – betrokken bij verschillende opleidingen in de regio.’ 

Brenda Verberk-Lutters (38)    

  • Jan 2023–heden Learning & Development-specialist bij Van Oers  
  • 2019-jan 2023 HR-businesspartner en HR-adviseur bij Schippers Accountants 
  • 2010-2019 HR-adviseur bij Euromast Rotterdam 
  • 2007 Hbo Personeel en Arbeid, Hogeschool Rotterdam 

En een thema als duurzaamheid? Staat dat ook op de agenda? 

‘Zeker. Om te beginnen onze eigen panden. We hebben vijf vestigingen. Bij al die vestigingen zijn we bezig met verduurzamen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, afval scheiden enzovoorts. Bovendien heeft Van Oers een duurzaamheidsadviesafdeling. We geven ondernemers namelijk ook adviezen over hoe zij hun business verder kunnen verduurzamen en hoe ze het best kunnen omgaan met wet- en regelgeving op dit gebied. Daarnaast werkt het bestuur aan een eigen CSRD-ambitie – duurzaamheidsrapportering – met bijbehorende doelstellingen.’ 

Wat levert het jullie op om werk te maken van dit soort thema’s? 

‘Het laat om te beginnen zien aan klanten dat we weten wat er speelt en leeft in de wereld en dat we daar oog en oor voor hebben. En het laat medewerkers zien dat we een moderne en interessante werkgever zijn die betrokken is bij wat er gebeurt in de samenleving en die verschillen tussen mensen omarmt. We zijn inmiddels ook veel meer dan een accountantskantoor alleen. We bieden een veel bredere financiële dienstverlening, waardoor er ruimte is voor verschillend talent. Ook dat maakt ons aantrekkelijk.’ 

Welke uitdagingen brengt het met zich mee om een maatschappelijk betrokken werkgever te zijn? 

‘Wellicht de snel veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere duurzaamheid. Je moet als bedrijf echt bijblijven en ook snel kunnen schakelen. Het er niet te lang over hebben, maar vooral gewoon dóén. Ook dat is een van onze kernwaarden. Verder is en blijft het aantrekken van divers talent natuurlijk altijd een uitdaging, maar vooralsnog lukt het ons goed om nieuwe medewerkers met diverse achtergronden aan ons te binden.’ 

Welke uitdagingen brengt het met zich mee om een maatschappelijk betrokken werkgever te zijn? 

‘Wellicht de snel veranderende wet- en regelgeving op het gebied van onder andere duurzaamheid. Je moet als bedrijf echt bijblijven en ook snel kunnen schakelen. Het er niet te lang over hebben, maar vooral gewoon dóén. Ook dat is een van onze kernwaarden. Verder is en blijft het aantrekken van divers talent natuurlijk altijd een uitdaging, maar vooralsnog lukt het ons goed om nieuwe medewerkers met diverse achtergronden aan ons te binden.’ 

Onderscheiden jullie je als werkgever met deze thema’s?  

‘Veel collega-kantoren zijn ook bezig om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Dat juichen wij alleen maar toe. Zeker als het gaat om een thema als duurzaamheid. Het NBA-bestuur heeft in 2023 duurzaamheid niet voor niets aangemerkt als verplicht onderwerp voor permanente educatie. Wellicht onderscheiden wij ons, omdat we een eigen duurzaamheidstak hebben, omdat we een commissie Strategie hebben die nadenkt over wat er op ons afkomt in de toekomst, en omdat we een eigen innovatieteam hebben dat scenario’s bedenkt over hoe wij als organisatie toekomstproof kunnen worden.’ 

Is alleen de nieuwe generatie vooral geïnteresseerd in maatschappelijke betrokkenheid? Of zijn zittende medewerkers dat ook? 

‘De jongeren zijn er mogelijk actiever bij betrokken. Maar ook oudere generaties zijn maatschappelijk bewust. Niet voor niets kiezen steeds meer mensen voor een elektrische auto, zonnepanelen op hun dak en hebben ze last van vliegschaamte. Het thema duurzaamheid staat wereldwijd op de kaart. Daar kan niemand omheen. Wat dat betreft is aandacht voor thema’s als mvo en ESG eigenlijk heel vanzelfsprekend in een tijd als deze.’ 


Van Oers Accountancy & Advies 

Vestigingen: (5) Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal en Zundert 
Omzet: € 49,3 miljoen 
Aantal medewerkers: 500  

Gerelateerd