Een fiscaal antwoord binnen 48 uur 

Belastingadviseurs van Baker Tilly kunnen fiscale kwesties voorleggen aan het Bureau Vaktechniek. Directeur Philippe Albert streeft ernaar om binnen 48 uur te antwoorden. De meeste vragen en antwoorden worden toegevoegd aan de fiscale encyclopedie NDFR, zodat alle collega’s daar baat bij hebben. 

Wat doet u als eerste als u maandagochtend op kantoor komt? Rustig het weekend doornemen met collega’s? 

‘Nou, nee. We beginnen de week met wat we het “spreekuur vermogensopstelling huwelijkspartners” noemen. Dat gaat, zoals de naam al zegt, over de vraag hoe het vermogen van huwelijkspartners is verdeeld. Het is een digitale bijeenkomst van een half uur, waarbij van elke vestiging één vertegenwoordiger aanwezig is. Met elkaar bespreken we de huwelijkse voorwaarden van een klant van een van die vestigingen. Het gaat dus altijd over een bestaande casus. Daarbij is ook Wouter Burgerhart aanwezig, hoogleraar notarieel recht in Groningen, die veel expertise heeft op het gebied van huwelijkse voorwaarden. Op die manier vergroten we de kennis bij die vertegenwoordigers én wordt tegelijkertijd die klant geholpen met een breed gedragen advies.’ 

Hoe groot is het Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs? 

‘We zijn relatief klein. We werken voor twaalf kantoren die over het hele land zijn verspreid. Ik ben de enige die fulltime voor het bureau werkt, daarnaast zijn er twee parttimers. Zij werken ook in de praktijk en nemen vanuit daar ook kennis en casussen mee. Voor mij is het niet alleen werk, het is ook mijn grootste hobby. Overigens hebben we ook een Bureau Vaktechniek Accountants, waarmee we ook kennis kunnen uitwisselen.’ 

Philippe Albert 

Functie: Directeur Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs, Baker Tilly 

Opleiding: Doctoraal fiscale economie (1985, Rijksuniversiteit Groningen) 

Gepromoveerd op proefschrift Winstgemis (1995) 

Doctoraal fiscaal recht (1997, UvA) 

Heeft u meer vaste momenten in de week zoals het maandagochtendspreekuur, of loopt de week zoals ie loopt? 

‘Er zijn zeker meer vaste momenten. We hebben veel vaktechnisch overleg. We hebben acht kennisgroepen, die gaan over onderwerpen als estate planning, internationaal belastingrecht en formeel belastingrecht. In elke kennisgroep zitten vertegenwoordigers van de kantoren. Die vergaderen de ene keer digitaal en de andere keer fysiek. Sommige kennisgroepen vergaderen tien keer per jaar, andere wat minder. Ook hebben we een maandelijkse belastingvergadering waar steeds een vertegenwoordiger van ieder kantoor bij zit. Dan houdt iemand een presentatie over btw, loonbelasting of een ander thema. Natuurlijk verzorgen we ook interne opleidingen. Zo verzorgt Bureau Vaktechniek Belastingadviseurs jaarlijks een studiedag voor alle belastingadviseurs die de NOB-opleiding hebben afgerond. Verder bespreek ik elke eerste woensdag van de maand een belangrijk arrest van de Hoge Raad, dat in de afgelopen vier of vijf weken is gewezen. Dat is een digitaal college van een half uur, dat altijd door veel collega’s wordt gevolgd. Het laatste ging, om een voorbeeld te noemen, over een arrest van 17 november 2023 over de earn-outregeling in de deelnemingsvrijstelling. We doen dus heel veel aan kennisdeling.’ 

Op welke manier staat u individuele belastingadviseurs van Baker Tilly bij? 

‘Iedereen, in welke vestiging dan ook, kan ons bellen met fiscale vragen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, dividend- en bronbelasting, erf- en schenkbelasting, overdrachtsbelasting en formeel belastingrecht – voor loonheffingen en omzetbelasting hebben we een aparte adviesgroep. Dat bellen gebeurt ook meerdere keren per week. Als Bureau Vaktechniek staan we dicht bij de praktijk. We denken mee met lastige dossiers. We bekijken of een adviseur zijn eigen antwoord goed heeft uitgewerkt en niets over het hoofd heeft gezien. Soms vraag ik een collega van vaktechniek die kwestie te beantwoorden, maar meestal doe ik dat zelf, zeker als het gaat over formeel belastingrecht. Een fiscaaltechnische vraag van een collega wordt bijna altijd binnen 48 uur beantwoord, maar vaak nog sneller, zodat die collega direct verder kan. Vaktechnische vragen hebben altijd prioriteit, de klant staat centraal. Bij nieuwe wetgeving vormen we soms een ad-hocgroepje van experts of belangstellenden.’ 

Komen uit die antwoorden en adviezen ook publicaties voort die ook voor anderen interessant zijn? 

‘Jazeker. De vaktechnische vragen werk ik volgens een vast sjabloon uit en daarna worden deze toegevoegd aan de fiscale encyclopedie NDFR van Sdu. Alle fiscalisten van Baker Tilly kunnen dat dan raadplegen. Verder schrijf ik regelmatig memo’s, bijvoorbeeld over box 3 of de Wet excessief lenen. Die memo’s worden ook aan de fiscale encyclopedie NDFR toegevoegd, die voor alle collega’s toegankelijk is. Soms komen uit de interne memo’s externe publicaties voort, bijvoorbeeld in WFR. 

In hoeverre is het werk van het bureau de afgelopen tien, vijftien jaar veranderd? 

‘Ik werk hier 25 jaar, dus kan ook zo ver terugkijken. Het belastingrecht is natuurlijk complexer geworden, vooral sinds Pijler 2, die een minimumbelasting voor internationaal opererende vennootschappen heeft ingevoerd. Pijler 2 heeft weer andere, gespecialiseerde mensen nodig. Een vernieuwing is het online vergaderen, opgekomen in de coronatijd. Nu is alles wel digitaal vindbaar en in die zin is ons werk ‘sneller’ geworden, maar ik doe in feite hetzelfde als toen ik hier begon: arresten goed lezen, proberen te doordenken wat de consequenties zijn, risico’s en kansen inschatten. Dat is de afgelopen kwart eeuw niet veranderd.’ 


Baker Tilly  

Vestigingen: 12 in Nederland, vestigingen in 141 landen 

Omzet (2022): € 114,9 miljoen 

Fte (2022): 889 

Gerelateerd