U bent hier

NOB- commentaar Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

18 september 2020

Eind 2019 is een conceptwetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in consultatie gebracht. Gegeven het maatschappelijk belang van deze regelgeving heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) daar op gereageerd.[1] In de memorie van toelichting bij het recent ingediende wetsvoorstel is op een deel van die NOB-reactie ook wederreactie gegeven.

Omdat het Wetsvoorstel op enkele punten is gewijzigd ten aanzien van het concept dat voor internetconsulatie is gepubliceerd en op een deel van de NOB-reactie nog niet is ingegaan maakt de Orde graag gebruik van de gelegenheid om commentaar op het Wetsvoorstel in te sturen.

Volgens de memorie van toelichting wordt mede beoogd dat mensen gezond en werkend hun pensioen halen. Dit wordt in het Wetsvoorstel vormgegeven door twee maatregelen die het mogelijk maken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken, te weten:
          1. de uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen; en
          2. de vrijstelling van de RVU-heffing.
De Orde constateert dat deze maatregelen samen bezien veel weg hebben van de VUT-regelingen die in principe tot en met 2005 fiscaal gefaciliteerd waren. Graag verneemt de Orde waarom het kabinet voor een uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en een vrijstelling van de RVU-heffing met elk hun eigen voorwaarden en bijkomende complexiteit heeft gekozen, in plaats van het opnieuw fiscaal faciliteren van VUT-regelingen (met een beperkte duur en/of hoogte).

Voor het overige commentaar zie graag het integrale commentaar in de bijlage.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), en , de Sectie Pensioenen, bestaande uit de NOB-leden mr. dr. G.M.C.M. Staats (voorzitter), dr. B. Dieleman, drs. M.J. Hayes, mr. dr. B. Starink, drs. J.A. Stigter, mr. C.H.M. Walschot, mevrouw drs. N.M. Winter en mr. C.R. Meier Mattern (secretaris).