NOB strategie 2021-2024

11 mei 2021

Sinds 2006 wordt bij elke wisseling van het voorzitterschap een nieuw strategiedocument opgesteld dat dient als leidraad voor de betreffende periode. Het strategiedocument is tot stand gekomen met input van de leden van het NOB-bestuur, een aantal commissieleden en externe stakeholders. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de hoofdpunten van het nieuw vastgestelde strategiedocument toegelicht.