Programma Beroepsopleiding Belastingadviseurs

In drie jaar (uitloopmogelijkheid tot vier jaar) volgen cursisten een programma bestaande uit 40 dagdelen (halve dagen) aan cursussen en 40 dagdelen voorbereiding. Dit programma is samengesteld uit een basisprogramma (20 dagdelen) en een keuzeprogramma (20 dagdelen). Bij de start van de opleiding wordt de Algemene Introductie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs gevolgd.

Basisprogramma

Het basisprogramma van de Beroepsopleiding kent zeven trajecten: een vaardighedentraject, een algemeen technisch fiscaal traject, een technisch fiscaal traject voor Omzetbelastingspecialisten, een technisch fiscaal traject voor Transfer Pricing specialisten, een technisch fiscaal traject voor Loonbelastingspecialisten, een technisch fiscaal traject dat gericht is op de internationale praktijk of een technisch fiscaal traject dat gericht is op de nationale praktijk.

Keuzeprogramma 

Je kan kiezen uit een aantal cursussen van het keuzeprogramma indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In totaal volg je zoveel cursussen tot je een aantal van ten minste 40 dagdelen hebt bereikt. In het keuzeprogramma kan je de volgende cursussen volgen:

SOB-trajecten

De SOB biedt zeven trajecten aan:

Cursisten uit dit traject volgen 20 van de 28 dagdelen. De cursussen Persoonlijke Effectiviteit, Effectief communiceren en Adviesvaardigheden zijn verplicht.

Persoonlijke Effectiviteit4 dagdelen
Effectief communiceren                    4 dagdelen
Adviesvaardigheden4 dagdelen
Argumenteren4 dagdelen
Presenteren      4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Onderhandelen4 dagdelen
Totaal te erkennen dagdelen28 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Bedrijfsconcentraties6 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Bedrijfsconcentraties deelnemingsvrijstelling nationaal2 dagdelen
Bedrijfsconcentraties fiscale eenheid nationaal2 dagdelen
Bedrijfsopvolging in het MKB (IB en DGA)2 dagdelen
Capita Selecta erfrecht (civiel en fiscaal)2 dagdelen
Capita Selecta huwelijksvermogensrecht (civiel en fiscaal)2 dagdelen
Fiscaal reorganiseren in het MKB2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal2 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 22 dagdelen
Personenvennootschappen2 dagdelen
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen4 dagdelen
Procesvoering4 dagdelen
Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten6 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Systematiek en werking van de Wet op de loonbelasting 1964 c.a. / Relatie met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverz.2 dagdelen
Dienstbetrekkingen / Inhoudingsplicht algemeen 2 dagdelen
Het begrip loon2 dagdelen
Pensioenproblematiek2 dagdelen
Internationale aspecten van belasting- en premieheffing2 dagdelen
Eindheffing/ Formaliteiten bij uitzendingen (incl. dienstreizen)2 dagdelen
Afdrachtverminderingen/ Identificatieplicht en aansprakelijkheid2 dagdelen
Procesvoering (met specifieke LB-casus)4 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen
Praktische Comptabele Toepassingen 12 dagdelen
Tax Accounting4 dagdelen
Internationaal Belastingrecht *4 dagdelen
Transfer Pricing voor specialisten10 dagdelen
Totaal aantal dagdelen20 dagdelen

*Aspirant-leden die een verklaring ondertekend door een partner voorleggen, waarin de maatschap verklaart dat het betreffende aspirant-lid zich hoofdzakelijk bezighoudt met internationaal en Europees belastingrecht kunnen vier dagdelen van de specialistencursus in de plaats stellen van de cursus Internationaal Belastingrecht

Cursisten die het technisch-fiscale traject voor de Omzetbelastingspecialisten volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Praktisch Comptabele Toepassingen 1 en Procesvoering zijn verplicht.

Aftrek voorbelasting1 dagdeel
Belastbaar feit en maatstaf van heffing1 dagdeel
Belastingplichtige1 dagdeel
Btw in- en uitvoer1 dagdeel
Btw en samenloop met Transfer Pricing1 dagdeel
Douane1 dagdeel
Data analyse en ERP-systemen2 dagdelen
e-commerce1 dagdeel
Europeesrechtelijke beginselen van de OB 2 dagdelen
Formeelrechtelijke aspecten van de OB1 dagdeel
Het concern in de BTW1 dagdeel
Internationale handel1 dagdeel
Misbruik en fraude1 dagdeel
Overheid – non profit1 dagdeel
Plaats van dienst en afnemer van de prestatie  1 dagdeel
Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor OB specialisten2 dagdelen
Procesvoering (met een specifieke OB casus)4 dagdelen
Vastgoed 11 dagdeel
Vastgoed 21 dagdeel
Vrijstellingen 11 dagdeel
Vrijstellingen 21 dagdeel
zakelijk-privé gebruik1 dagdeel
Totaal aantal dagdelen28 dagdelen