Tips inschrijven cursussen

Persoonlijke Pagina

Na toelating tot het lidmaatschap ontvang je als aspirant-lid een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat een persoonlijke inlogcode voor het besloten gedeelte van de website van de NOB. Op dit besloten deel (alleen toegankelijk als je bent ingelogd) bevindt zich jouw Persoonlijke Pagina. Via deze pagina kun je je inschrijven voor cursussen.

Trajectkeuze

Je kunt je pas inschrijven voor cursussen als je je traject kenbaar hebt gemaakt. Heb je nog geen traject gekozen, dan blijft je Persoonlijke Pagina leeg. Het is dus van belang dat je ons zo spoedig mogelijk per e-mail (sob.traject@nob.net) over je trajectkeuze informeert. 

Openstelling voor inschrijving

Cursussen worden in de regel maximaal 14 en minimaal 12 weken voor de eerste cursusdag opengesteld. Over het algemeen staat een technische cursus vier weken open voor inschrijving. Je hebt twee weken de tijd om je voor een vaardigheidstraining in te schrijven. We adviseren cursisten regelmatig hun Persoonlijke Pagina te raadplegen.

Notificaties

Als aspirant-lid kun je via e-mail op de hoogte worden gehouden wanneer de inschrijving voor een bepaalde cursus start. Zet daarvoor een notificatie aan. Dit kan op verschillende manieren:

Eerst verplichte of keuzecursussen?

Bij de indeling maken we geen onderscheid tussen een verplichte of een keuzecursus. Je kunt je dus vanaf het begin van de opleiding voor zowel verplichte als keuzecursussen inschrijven.

Schrijf je voor een beperkt aantal cursussen in

We adviseren aspirant-leden om zich voor een beperkt aantal cursussen in te schrijven. De kans is dan het grootst dat je wordt ingedeeld voor de cursus waar je voorkeur naar uitgaat. Op deze manier heb je de meeste kans om ingeschreven te worden voor de door jouw gewenste cursussen en haal je het meeste uit de opleiding. 

Aantal cursussen per half jaar

De Beroepsopleiding Belastingadviseurs is gekoppeld aan het aspirant-lidmaatschap dat ten minste 3 jaar duurt. Cursisten die interne dagdelen inbrengen, plaatsen we over het algemeen per seizoen (half jaar) voor minder cursussen dan cursisten die geen interne dagdelen in kunnen brengen. Gemiddeld volgt een cursist 7 dagdelen per seizoen. Het voorjaar loopt van januari tot en met juni en het najaar van juli tot en met december.

Niet geplaatst

Het zal regelmatig voorkomen dat je niet voor een cursus wordt geplaatst. Er nemen 1.450 aspirant-leden deel aan de opleiding. De beschikbare cursusplaatsen verdelen we gelijkmatig onder de cursisten. De meeste cursussen bieden we vaker per jaar aan. Blijf je dus gewoon inschrijven voor cursussen die je wilt/moet volgen. 

Cursussen die pas vanaf het tweede lidmaatschapsjaar gevolgd kunnen worden

Er zijn een aantal cursussen die je pas in het tweede of derde lidmaatschapsjaar kunt volgen, omdat daarvoor meer werk-/praktijkervaring is vereist.

Tweede lidmaatschapsjaar

Bedrijfsconcentraties, modules uit het traject voor Loonbelastingspecialisten (‘Formeelrechtelijke aspecten van de LB / Identificatieplicht en aansprakelijkheid’, ‘Internationale aspecten van loonbelasting/ Internationale aspecten van premieheffing’ en ‘Wage Tax Accounting / Horizontaal Toezicht in de loonheffingen’). 

Derde lidmaatschapsjaar

Ethiek, Fiscaal Reorganiseren in het MKB en Procesvoering

Termijnen

Op de website staan de conceptdata waarop we het cursusmateriaal versturen en wanneer de eventuele voorbereidingsopdrachten moeten worden ingeleverd. Doorgaans versturen we het cursusmateriaal zes weken voor de cursusdatum, voor de specialistencursussen hanteren we een termijn van zeven weken . Voor het maken van de voorbereidingsopdracht staat vier weken – tenzij anders vermeld.

Let op: cursisten moeten er zelf op toezien dat zij het cursusmateriaal op tijd ontvangen. Wordt de geplande toezendingdatum overschreden, dan moet je zelf contact opnemen met ons.

Duur opleiding

Minimale duur

De opleiding duurt ten minste drie jaar. Een algemeen uitgangspunt bij de indeling is dat we de cursussen gelijkmatig over de drie jaar van de Beroepsopleiding spreiden, ook wanneer je een aantal dagdelen binnen het eigen kantoor volgt. Op aspirant-leden met een kleine of grote vrijstelling, verleend op basis van werkervaring, is deze regel niet van toepassing. We adviseren de cursisten om zich voor niet meer dan zeven dagdelen per seizoen (voor- en najaar) in te schrijven.

Maximale duur (statutaire termijn)

Een aspirant-lid dient uiterlijk aan het einde van het vierde lidmaatschapsjaar, volgend op het jaar van toelating tot het aspirant-lidmaatschap, de Beroepsopleiding Belastingadviseurs te hebben voltooid. De uiterste datum waarop de beroepsopleiding moet zijn afgerond staat vermeld in de lidmaatschapsbevestiging per e-mail.