CFE Tax Advisers Europe

De NOB is aangesloten bij de CFE Tax Advisers Europe, die de beroepsorganisaties van belastingadviseurs in twintig landen verenigt. De NOB heeft zetels in het Fiscal Committee (het fiscaaltechnische orgaan), het Professional Affairs Committee (dat zich bezighoudt met specifieke regelingen rond het beroep), de General Assembly (de algemene vergadering) en de Council (het raadgevend orgaan).

CFE register

De CFE houdt een Europees register van belastingadviseurs bij. Het is te raadplegen via de website van de CFE. Belastingadviseurs die zijn aangesloten bij beroepsorganisaties die lid zijn van de CFE kunnen zich in dit register inschrijven. Kosten: € 50 in het jaar van aanmelding; € 25 in volgende jaren. Opzeggingen uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar. Klik hier voor het aanmeldingsformulier. De inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling.

Vertegenwoordiging

Kijk hier voor meer informatie over de CFE

Het laatste nieuws

Vijf vragen aan Trudy Perié over haar werk voor de CFE

Per 1 januari 2023 wordt Trudy Perié bestuurslid en vice-voorzitter van de CFE. Tijd om haar vijf vragen te stellen over haar werk voor de CFE en haar nieuwe rol.