National Risk Assesment Witwassen 2019

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op 3 juli jl. het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2019 gepubliceerd. Ingevolge de Wwft 2018 zijn instellingen zoals belastingadvieskantoren verplicht om een analyse te maken van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en om deze risicoanalyse actueel te houden. Zij worden geacht daarbij aandacht te besteden aan dit NRA. De relevantie van het NRA zal sterk afhangen van de soort praktijk van een NOB-lid. Voor veel leden zal de relevantie gering zijn.

Het WODC onderkent de volgende risico’s: witwassen via girale transacties bij vergunde banken, via constructies bij trustkantoren, via offshore vennootschappen, via rechtsvormen, via diensten/goederen van (grootwaarde)handelaren, via handelsconstructies met diensten, via inzet van tussenpersonen, via beleggingsinstellingen / -ondernemingen, via handelsconstructies met goederen, via ABC-transacties, via loan back constructies, via fingeren van bedrijfsomzet, via virtuele valuta’s, via ondergronds bankieren incl. onvergunde betaaldienstverleners en via het fysiek verplaatsen van contant geld.

National risk assessment witwassen 2019Downloaden