Terug naar commissies

Commissie Knelpunten

De Commissie Knelpunten van de NOB levert een bijdrage aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. Dit doet zij door toetsing van bestaande fiscale wet- en regelgeving op onder meer de eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarbij staat de kwaliteit van de wetgeving en de praktische uitvoerbaarheid centraal.


De Commissie Knelpunten is een onderdeel van de kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid en werkt nauw samen met de diverse specialistensecties van de NOB om haar doel te verwezenlijken.

Knelpunten

De Commissie Knelpunten identificeert proactief knelpunten in de bestaande fiscale wet- en regelgeving. Deze geconstateerde knelpunten zijn verzameld en een selectie hiervan is periodiek gepubliceerd in een notitie. Deze bijdrage is niet uitputtend. De knelpunten in dit rapport zijn onderverdeeld in drie categorieën: knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. Met deze periodieke publicaties streeft de NOB ernaar bij te dragen aan de totstandkoming van uitvoerbare wet- en regelgeving, evenals aan de bevordering van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Knelpunten in kaart 2024Downloaden

Commissieleden

De Commissie Knelpunten bestaat uit de volgende leden:

Secretaris

Meldpunt

Wilt u ook een knelpunt melden? Stuur dan een e-mail naar: nob@nob.net onder  vermelding van ‘nieuw knelpunt’.

Relevante publicaties

Artikelen magazine

Over signaleren, activeren en impact maken

Thema interview

Geen politieke belangen 

Verdieping