Terug naar over de nob

Klankbordgroepen

De NOB heeft twee klankbordgroepen. Een voor kantoren met minder dan vijftien leden en een voor middelgrote kantoren. Hierin zitten leden van desbetreffende kantoren.

Klankbordgroep kantoren met minder dan vijftien leden

In deze klankbordgroep zijn twaalf kantoren vertegenwoordigd. Doel van de klankbordgroep is om goed zicht te krijgen op de manier waarop de kantoren met minder dan vijftien NOB-leden hun werk doen en hun problemen oplossen en ze een platform te bieden om ervaringen uit te wisselen.

Bestuursleden

Geen items gevonden

Het laatste nieuws

Klankbordgroep middelgrote kantoren

De klankbordgroep bestaat uit tien leden die werkzaam zijn bij kantoren met meer dan vijftien NOB-leden (excl. de grote vier kantoren, BDO en advocatenkantoren).

Bestuursleden

Geen items gevonden

Klankbordgroep fiscaal beleid

Leden