Mentorprogramma

De NOB heeft een mentorprogramma ontwikkeld voor leden van de NOB. Het doel van dit programma is van elkaar te leren, ervaringen te delen en een breder netwerk op te bouwen.

Uitgangspunten NOB mentorprogramma

Ieder (aspirant) NOB lid kan zich aanmelden voor het mentorprogramma. Indien je meer dan 5 jaar werkervaring hebt, dan is het mogelijk om je zowel aan te melden als mentor en/of mentee.
Voor een goede wisselwerking tussen mentor en mentee, benoemen wij hier onder de
uitgangspunten voor deelname aan het mentorprogramma van de NOB.

Duur mentorschap

Het mentorschap wordt in beginsel aangegaan voor de duur van een jaar.
Uiteraard staat het een mentor en de mentee vrij om desgewenst de mentorrelatie na
afloop van een jaar voort te zetten.

Invulling mentorschap

Deelname aan het mentorprogramma is op vrijwillige basis. De mentee zal een mentorvraag of doelstelling formuleren, waarmee mentor en mentee gericht kunnen starten met het mentorprogramma.

De mentor voert vanuit eigen ervaringen en perspectief gesprekken met de mentee. Daarbij bespreekt de mentor de ontwikkeling van de mentee en ondersteunt die met vraagstukken op basis van eigen ervaringen. Een goede relatie met elkaar en vertrouwen in elkaar zijn daarbij cruciaal.

Contact tussen mentor en mentee

De mentee legt het eerste contact met de mentor voor het maken van een kennismakingsafspraak. De mentee ontvangt vooraf de contactgegevens van de mentor. Het is aan de mentor en de mentee om te bepalen op welke wijze en hoe vaak contact gelegd wordt. De afspraken kunnen in persoon, of via een virtuele meeting plaatsvinden. Gedurende de duur van het mentorprogramma vinden er ten minste twee afspraken tussen de mentor en de mentee plaats.

Vertrouwen

De relatie tussen de mentee en de mentor is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De mentee en de mentor zijn samen verantwoordelijk voor het succes van deze relatie. De mentor behandelt de informatie die de mentee deelt vertrouwelijk en wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming van de mentee.

Netwerk

De mentor beoogt zijn of haar netwerk open te stellen aan de mentee.

Omgaan met misstanden

Indien de mentor merkt dat de mentee te kampen heeft met misstanden of ongewenst gedrag op de werkvloer, dan kan die de mentee adviseren om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon binnen de organisatie waarvoor de mentee werkzaam is. Indien de mentor merkt dat de mentee problemen aan het licht brengt die professionele hulp vereisen, dan kan die de mentee adviseren om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon binnen de organisatie waarvoor de mentee werkzaam is.

Evaluatie

Tijdens en na verloop van het mentorprogramma ontvangen de mentor en de mentee een evaluatieformulier, zodat zij (op anonieme basis) hun ervaringen met en feedback op het mentorprogramma kunnen delen.

Vragen

Voor algemene vragen over het mentorprogramma kunnen de mentor en de mentee een email sturen naar nob@nob.net onder vermelding van mentorprogramma.

Ter inspiratie verwijzen we naar onderstaande artikelen over mentorschap.

https://www.forbes.com/sites/maryabbajay/2019/01/20/mentoring-matters-three-essential-element-of-success/

https://hbr.org/2017/02/what-the-best-mentors-do

Deelname

Voor 2024 is geen mentorprogramma gepland.

Relevante nieuwsberichten