Terug naar wie zijn we

Wat doet een belastingadviseur

Een belastingadviseur adviseert zijn cliënt (voor een bedrijfsfiscalist wordt hieronder begrepen zijn ‘werkgever’) over de fiscale gevolgen van voorgenomen (rechts)handelingen zoals bedrijfsopvolging, investeringen, financiering en herstructureringen. De belastingadviseur wijst op fiscale stimuleringsmaatregelen (giftenaftrek, investeringsaftrek, innovatiebox) en vrijstellingen, zoals een reorganisatievrijstelling,  die beschikbaar zijn. Een onderdeel van het werk van een belastingadviseur is voorkomen dat kosten nergens aftrekbaar zijn of inkomsten meer dan eens belast worden. Een bij de NOB aangesloten belastingadviseur waakt ervoor betrokken te worden bij belastingfraude. Soms is de wet onduidelijk; ook dan wordt het advies gebaseerd op een redelijkerwijs verdedigbaar (objectief pleitbaar) standpunt. Binnen deze grenzen mag de belastingplichtige streven naar de meest gunstige positie en brengt de taak van de belastingadviseur met zich dat deze die positie ook aan zijn cliënt voorlegt. Voor zover redelijkerwijs nodig, mag van een lid van de NOB verwacht worden dat deze ook de maatschappelijke aspecten van het advies met zijn cliënt bespreekt.

Vervolgens is het een taak van een belastingadviseur zijn cliënt te helpen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen en de cliënt ervoor te behoeden dat hij fiscale verplichtingen over het hoofd ziet. De expertise van de belastingadviseur is daarbij onontbeerlijk, omdat de fiscale regelgeving complex en voortdurend aan verandering onderhevig is. Verder verleent een belastingadviseur rechtsbijstand bij fiscale geschillen. Een belastingadviseur kan daartoe zijn cliënt in het contact met de Belastingdienst vertegenwoordigen en namens de cliënt een fiscale procedure voeren.