Raad van Tucht

Leden van de Raad van Tucht

NOB-leden

Externe leden

Vijf vragen aan André Verburg, voorzitter van de Raad van Tucht van de NOB

De NOB heeft een eigen tuchtrechtspraak, waarin de praktijkuitoefening van leden wordt getoetst aan de ‘eer en waardigheid van het beroep’. De tuchtrechter treedt op als klanten (of anderen met een belang) ontevreden zijn over de dienstverlening door een NOB-lid. De zogeheten kamer van de Raad van Tucht die een…