Sectie Bedrijfsfiscalisten

Hoeveel bedrijven in Nederland een eigen fiscale afdeling hebben is niet bekend, maar wel is zeker dat het aantal al jaren flink groeit. Er zijn ruim 600 bedrijfsfiscalisten lid van de NOB. Het belang van hun lidmaatschap ligt met name in de mogelijkheid om specifiek op hun vakgebied gerichte bijeenkomsten te bezoeken en onderling beroepsmatige ervaringen uit te wisselen.

Bedrijfsfiscalisten kunnen ook deelnemen aan alle andere NOB-activiteiten – onder meer die op het gebied van opleidingen. De sectie heeft afvaardigingen in verschillende commissies en secties.

De sectie Bedrijfsfiscalisten organiseert twee bijeenkomsten per jaar. De Summer School en de Landelijke Themadag waar een fiscaal inhoudelijk onderwerp centraal staat. Bij beide bijeenkomsten is er gelegenheid elkaar in een informele sfeer te ontmoeten.

De NOB hanteert de term ‘bedrijfsfiscalist’ voor de interne belastingadviseur van een onderneming, werkzaam in dienst van die onderneming, die zich uitsluitend of vrijwel uitsluitend bezighoudt met fiscale zaken van de onderneming zelf. Niet bedoeld wordt de fiscalist die namens bijvoorbeeld een bank cliënten adviseert. Indien de bedrijfsfiscalist incidenteel cliënten van de onderneming van fiscaal advies voorziet dient de onderneming waar hij in dienst is zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Statuut van Onafhankelijkheid dat de NOB heeft opgesteld.

Bestuursleden

Secretaris

Evenementen

Eigen Woning

9
sep
Utrecht
9 september 10:00 – 17:15
390,00

Internationale uitwisseling van inlichtingen

11
sep
Utrecht
11 september 13:30 – 17:45
260,00

Huwen, samenwonen en (echt)scheiden

12
sep
Utrecht
12 september 09:30 – 16:45
390,00

Het laatste nieuws