Sectie Internationale Fiscale Zaken

Een aanspreekpunt binnen de NOB en een communicatiekanaal naar het ministerie van Financiën: dat zijn de kernfuncties van de Sectie Internationale Fiscale Zaken. Aanleiding voor de oprichting was het consultatiedocument ‘Internationaal fiscaal (verdrags)beleid’ dat het ministerie van Financiën op 31 augustus 2009 publiceerde (en waarop de NOB op 29 oktober 2009 reageerde).

Uit de contacten met het ministerie ontstond de wens om de kennis en expertise binnen de NOB op het gebied van internationale fiscale zaken te bundelen. Het ministerie van zijn kant stelde vervolgens voor om daarover op regelmatige basis met de NOB te praten. Dat gebeurt vanaf januari 2010. Twee keer per jaar gaat het over internationale zaken in brede zin – waaronder het vestigingsklimaat – en twee keer meer specifiek over APA’s en ATR’s. De commissieleden zoeken binnen hun kantoor actief naar visies en ervaringen van NOB-leden die ze in het overleg met het ministerie kunnen inbrengen.

Bestuursleden

Jong lid & Secretaris

De laatste evenementen

E-learningmodule Wwft (NL)

1
jan
Online
1 januari 00:00 – 31 januari 00:00
95,00

E-learning module Wwft (ENG)

1
jan
Online
1 januari 00:00 – 31 december 00:00
95,00

JOB-Borrel

25
jul
25 juli 18:00 – 23:30

Relevante publicaties

Memo fiscaal verdragsbeleid

Het laatste nieuws