Balans tussen rechtsbescherming en belastingheffing 

Reactie op de internetconsultatie ‘Beleidsrichting direct aanpassen’

Het is belangrijk om het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken om onjuistheden bij belastingheffing te herstellen. Het ministerie van Financiën heeft ideeën hiervoor gedeeld via de internetconsultatie ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ en de NOB heeft hierop gereageerd.

Twijfel over balans belastingheffing en rechtsbescherming

In het document ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ wordt aangegeven dat de huidige heffingssystematiek niet is meegegroeid met het uitvoeringsbeleid en de technische ontwikkelingen. De belastingdienst ontvangt jaarlijks grote aantallen herzieningsverzoeken waarbij volgens de toelichting vaak geen sprake is van een inhoudelijk geschil.  

De NOB begrijpt de wens van de wetgever om in dergelijke gevallen tot een laagdrempelige herzieningsmogelijkheid te komen en onderschrijft het uitgangspunt dat de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep moeten worden gereserveerd voor situaties waarin sprake is van een inhoudelijk geschil.  

Tegelijkertijd betwijfelt de NOB of de ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ in zijn huidige vorm een goede balans vindt tussen het belang van de belastingdienst om tot een juiste belastingheffing te komen enerzijds en de behoefte van belastingplichtigen aan praktische rechtsbescherming en rechtszekerheid anderzijds. 

In onze reactie gaan we in dat kader onder andere in op de (verlengde) herzieningstermijn, herzieningsgronden en herzieningssystematiek en doen wij aanbevelingen om tot een evenwichtiger voorstel te komen, dat voldoende recht doet aan de belangen van belastingplichtigen. 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Ben Kiekebeld, Reinout Kok, Corina van Lindonk, Shanna van den Maagdenberg, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Bart van der Burgt, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de sectie Formeel Belastingrecht bestaande uit de NOB-leden Anneke Haasnoot (voorzitter), Dick Barmentlo, Reinout de Boer, Beatrix den Boer-Drinkenburg, Roxana Bos, Nancy ten Broek, Kevin Dubbeld, Tjebbe Gerverdinck, Eddo Hageman, Frank Herreveld, Ludwijn Jaeger, Marion Kors, Niels MeloenWendy Nent, Rosery Niessen, Chantal Presilli, Ronald van Scharrenburg, Léon Wijsman en Paul ’t Hart (secretaris).  

Gerelateerd