Eerste observaties voorgestelde implementatie van Pillar 2

Op 20 december 2021 presenteerde de OESO zijn rapport inzake Pillar 2, en op op 22 december publiceerde de EU de conceptrichtlijn voor de implementatie van Pillar 2-regels binnen de EU. Dit voorstel is een belangrijke stap in het verder beperken van ongewenste belastingstructuren.

Met het uitbrengen van het voorstel voor de Pillar 2 regelgeving binnen de gegeven tijdslijn en met het brede draagvlak heeft de OESO een prestatie van formaat neergezet. Deze revolutie binnen de huidige belastingwetgeving kan een grote bijdrage leveren aan een maatschappelijk debat dat al geruime tijd gaande is.

Wij zijn dan ook positief over de doelstellingen van deze voorstellen. Maar voor bedrijven komt er een van de grootste wijzigingen van de afgelopen tientallen jaren op ze af in de manier waarop zij internationaal belasting moeten gaan berekenen. Gezien de fundamentele impact van deze regels is het zaak om goed te kijken naar de specifieke regels en hun uitwerking.

In dit kader hebben wij een notitie geschreven waarin we onze eerste observaties delen maar ook een aantal kanttekeningen plaatsen, die van belang kunnen zijn bij de implementatie van deze regels, zowel binnen Nederland als op internationaal vlak.

Samengevat gaat het om onderstaande punten:

In de notitie komen een aantal aspecten meer gedetailleerd aan bod. Binnenkort kunt u zich inschrijven voor een webinar waar we ingaan op alle veranderingen rondom de implementatie van Pillar 2. Ook besteden we via het Programma Permanente Educatie van de NOB hier aandacht aan in de vorm van een PE-cursus over Pillar 2. Daarnaast zijn we bezig om nog een aparte bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Eerste observaties NOB Pillar 2 voorstellen

Gerelateerd