NOB-commentaar wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking is onderdeel van de ambitie van het kabinet om het belastingstelsel te vergroenen. In zijn algemeenheid steunt de Orde die ambitie. Ook de aangedragen redenen die ten grondslag liggen aan het belasten van CO2-uitstoot herkent en onderschrijft de Orde.

Een belangrijk argument voor het invoeren van de minimum CO2-prijs is, aldus de gewijzigde memorie van toelichting, dat door een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsproducenten in te voeren langjarig zekerheid zou worden geboden over de minimale hoogte van CO2-kosten die deze producenten zouden moeten betalen. Hiermee zou worden bereikt dat producenten dit mee kunnen nemen bij hun investeringsbeslissingen in verduurzaming. De Orde herkent in algemene zin het argument dat vervuiling een prijs zou moeten krijgen om verduurzaming economisch aantrekkelijker te maken. Zij vraagt zich echter af in hoeverre de in te voeren minimum CO2-prijs hier werkelijk aan bijdraagt. Dit in de wetenschap dat de meeste producenten (en bedrijven) nu al bij hun investeringen rekening houden met een aanmerkelijk hogere CO2-prijs dan het gevolg is van de minimum CO2-prijs.

In de bijgaande NOB-reactie licht de Orde dit in meer detail toe en bespreekt daarnaast enkele verdere aandachtspunten.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Lokale- en milieuheffingen, bestaande uit de NOB-leden mr. B.S. Kats (voorzitter) mr. R. van den Berg, mr. S. Bosma, S. Hubregtse MSc, drs. O.M. Menger, drs. C.S. Oude Lohuis en mw. mr. V.F. Drok (secretaris) en met medewerking van NOB-leden mr. M.H.N. Hoffer en mr. N.E. Muller.

Gerelateerd