NOB-reactie op vierde nota van wijziging Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting

NOB-reactie wetscommentaar

Op 8 december 2021 werd de vierde nota van wijziging gepubliceerd die het wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting opnieuw ingrijpend wijzigde. Een overzicht van die aanpassingen is opgenomen in onze reactie.  

Hiermee wordt een aantal van de gesignaleerde knelpunten en onduidelijkheden weggenomen, waarvoor de NOB haar waardering uitspreekt. De wijzigingen adresseren het eerder gesignaleerde risico dat de heffing in strijd komt met de goede verdragstrouw echter niet. Dit fundamentele bezwaar blijft daarmee volledig bestaan. De NOB acht het daarom niet verantwoord het wetsvoorstel in de huidige vorm in te voeren.  

Het gewijzigde wetsvoorstel roept ook een aantal nieuwe fundamentele vragen en knelpunten op en de NOB vraagt aandacht voor onder meer de volgende onderwerpen: 

Onze eerdere reacties op dit voorstel zijn via de website te raadplegen:

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van de NOB-leden: Fred van Horzen en Ben Kiekebeld.

Gerelateerd