NOB strategie 2021-2024


Sinds 2006 wordt bij elke wisseling van het voorzitterschap een nieuw strategiedocument gemaakt. Dit document geeft richting voor de komende periode. Het is ontwikkeld met input van NOB-bestuursleden, enkele commissieleden en externe belanghebbenden. De belangrijkste punten van het nieuwe strategiedocument zijn tijdens de algemene ledenvergadering van 2021 besproken.

Gerelateerd