Startbijeenkomst over toekomstige concernregeling

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het Ministerie van Financiën een startbijeenkomst over de toekomstige concernregeling, de opvolger van de huidige fiscale-eenheidsregeling. Meerdere partijen waren hiervoor uitgenodigd waaronder de NOB. De NOB werd vertegenwoordigd worden door Bartjan Zoetmulder (voorzitter NOB), Reinout Kok (lid Commissie Wetsvoorstellen), Michael van Gijlswijk (lid Commissie Wetsvoorstellen) en Tim van Hulst (verslaglegger). De NOB bracht bijgaand Position Paper in. Met de input van de deelnemers van deze startbijeenkomst zal het ministerie werken aan een conceptwetsvoorstel.

Gerelateerd