Strategie 2024-2027

Sinds 2006 stellen we bij elke wisseling van het voorzitterschap een nieuw strategiedocument op dat dient als leidraad voor de betreffende periode. Het strategiedocument is tot stand gekomen met input van de leden van het NOB-bestuur, een aantal commissieleden en externe stakeholders.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 mei 2023 zijn de hoofdpunten van het nieuw vastgestelde strategiedocument toegelicht. De strategie omvat een proactieve rol in het maatschappelijk debat, samenwerking met stakeholders, verbeterde communicatie, en initiatieven om de instroom van fiscalisten te vergroten. We gaan in op de consequenties van onze keuzes voor de organisatie en benadrukken het belang van transparantie en verantwoording.

Gerelateerd