Voorgestelde aanpassing splitsingsvrijstelling vraagt om verduidelijking

Reactie op de internetconsultatie ‘Aanpassing splitsingsvrijstelling’ 

Deze aanpassing heeft als doel om het toepassingsbereik van de splitsingsvrijstelling voor de overdrachtsbelasting in te perken. Volgens het kabinet is het onbedoeld mogelijk geworden om de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting ruimer toe te passen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Deze ruimere toepassing is door het kabinet aangemerkt als ‘opmerkelijke belastingconstructie’ die aangepast moet worden.

De NOB verzoekt in de consultatie om te verduidelijken op welke wijze toepassing van een faciliteit in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad als opmerkelijke belastingconstructie kan worden beschouwd.

Ook pleit de NOB voor aanpassing en verduidelijking van de vier nieuw geïntroduceerde voorwaarden van de splitsingsvrijstelling voor de overdrachtsbelasting: de ondernemingseis, de soortgelijk belangeis, de voortzettingseis en de aanhoudingseis. 

De NOB betwijfelt of met het huidige voorstel de beoogde vermindering van uitvoeringslasten bij de Belastingdienst wordt bereikt. Voorts wijst de NOB op Unierechtelijke aandachtspunten en doet de NOB een suggestie voor een verbetering van de rechtsbescherming.

Onze volledige reactie kunt u hieronder vinden.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Gerbrand Hidding, Martijn Jonkers, Ben Kiekebeld, Reinout Kok, Corina van Lindonk, Shanna van den Maagdenberg, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Bart van der Burgt, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Susan Adriaans (secretaris wetgeving), Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering), en de NOB-leden Rick van der Velden, Gino Sparidis, Willeke Tigchelaar, Jan Verbaan, Serge de Lange en Remco van der Zwan.  

Gerelateerd