U bent hier

Wet openbaarmaking winstbelasting verplicht multinationals tot transparantie  

07 oktober 2022

Uitgelicht

  • Public transparency on tax
  • Corporate social responsibility 
  • Verplichte transparantie inzake winstbelastingen 

Het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting beoogt bevordering van de transparantie van de winstbelasting die multinationals wereldwijd betalen. Door het wetsvoorstel worden multinationals met meer dan 750 miljoen geconsolideerde inkomsten of zichzelf staande ondernemingen met meer dan € 750 miljoen inkomsten verplicht om jaarlijks inzicht te geven in de wereldwijd betaalde winstbelasting. 

 

De NOB verwelkomt de door de wetgever gemaakte keuzes bij de implementatie van de Richtlijn waardoor de stijging van de administratieve lasten beperkt blijft. We waarderen ook dat het wetsvoorstel de ruimte biedt om de voorgeschreven informatie conform het model landenrapport van CbCR-Richtlijn in te richten, maar constateren dat de informatie die wordt uitgewisseld onder de CbCR-Richtlijn niet geheel aansluit bij de informatie die op basis van het wetsvoorstel moet worden gedeeld. 

 

We stellen ons vragen bij het gehanteerde tijdspad bij de implementatie, de mogelijke implementatieverschillen tussen de lidstaten, de niet eenduidige definitie van ‘inkomsten’ en het ontbreken van een nadere uitleg ten aanzien van de te publiceren data. Aangezien de tekst van de AMvB nog niet beschikbaar is, verzoekt de NOB bij de implementatie door middel van een algemene maatregel van bestuur zo veel mogelijk aan te sluiten bij het begrippenkader zoals de dat van BEPS Action Item 13 en de daaruit ontstane CbCr Richtlijn hanteert.

 

 

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de NOB-leden Martin Buckers, Mark Melzer en Susanne Verloove.