Vijf vragen aan Angelique van Streepen over de aanpassingen in het curriculum van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Met de start van het nieuwe jaar heeft de SOB het curriculum aangepast. Vijf vragen aan Angelique van Streepen over de belangrijkste wijzigingen.

Waarom is het curriculum aangepast?

Het curriculum van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs is steeds aan verandering onderhevig. We houden de ontwikkelingen op fiscaal terrein nauwlettend in de gaten en passen het opleidingsaanbod daarop aan indien nodig. Dit cursusjaar is dat o.a. bij de cursussen Civiel Recht Kapitaalvennootschappen, Formeel Belastingrecht, Procesvoering en Tax Technology het geval.

Formeel Belastingrecht / Procesvoering

We bieden in de opleiding de cursus Procesvoering aan. Deze cursus bestaat uit twee dagen. Veel aspirant-leden komen nog niet vaak met procederen in aanraking. Bij ons kwam de vraag op of het echt nodig is om twee volle dagen te besteden aan zaken die te maken hebben met procederen. Moeten we in eerste instantie niet meer aandacht besteden aan de formele regels die te maken hebben met procederen? Het antwoord daarop was ‘ja’. Daarom hebben we besloten om de cursus Procesvoering te gaan combineren met de modules ‘Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur in verhouding tot de AWB en AWR’ en ‘Bewijslastverdeling’. Die zijn al onderdeel van de cursus Formeel Belastingrecht.

Tijdens de eerste dag van de cursus Procesvoering gaan we dus voortaan aandacht besteden aan de formele regels die te maken hebben met procederen. Op de tweede dag bespreken we dan de zaken die te maken hebben met procederen. We besteden dan o.a. aandacht aan het beroeps- en verweerschrift en de zitting. In de trajecten waar de oude cursus Procesvoering onderdeel van uitmaakt, vervangen we deze cursus door de nieuwe cursus ‘Algemene Beginselen in verhouding tot de AWB en AWR’ en ‘Bewijslastverdeling’ / Procesvoering’.

Belangrijk daarbij te vermelden is dat dit gevolgen heeft voor eventuele notificaties. Als je een notificatie voor de oude cursus Procesvoering hebt aangezet, dan werkt deze niet voor de nieuwe cursus. Als je op de hoogte wilt blijven wanneer de nieuwe cursus open gaat voor inschrijving, moet je de notificatie opnieuw activeren. Dit kan op het tabblad ‘traject’ op je Persoonlijke Pagina.

In ons Programma Permanente Educatie nemen we een ‘Procesvoering’ op die aansluit op de cursus die in de beroepsopleiding plaatsvindt. Gewone leden die wel in aanraking komen met procederen kunnen deze dan desgewenst volgen. De modules ‘Boetes’ en ‘Heffingssystematiek’ die in de oude opzet samen met de modules ‘Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur in verhouding tot de AWR en AWB’ en ‘Bewijslastverdeling’ de cursus Formeel Belastingrecht vormden, bieden we voortaan als aparte cursus aan.

Civiel Recht kapitaalvennootschappen, ontwikkelingen in de internationale vpb, Pillar 2.

De cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen brengen we van twee dagen (4 dagdelen) terug naar een dag (2 dagdelen). In de trajecten, waar deze cursus een verplicht onderdeel is, nemen we een nieuwe verplichte cursus ‘Ontwikkelingen in de internationale Vpb’ (2 dagdelen) op die dus in de plaats komt van twee dagdelen Civiel Recht Kapitaalvennootschappen. Aspirant-leden die een traject voor Internationaal Belastingrechtspecialisten volgen, volgen voortaan een extra cursus uit het curriculum voor Internationaal Belastingrechtspecialisten. Dit curriculum wordt aangevuld met de  nieuwe cursus ‘Pillar 2’.

Tax Technology

In 2024 gaan we meer aandacht besteden aan Tax Technology. Naast de bestaande cursussen ‘Data-analyse en ERP-systemen’ (doelgroep Omzetbelastingspecialisten) en ‘de verdiepingscursus Tax Technology’ (doelgroep OB, LB en TP-specialisten) bieden we twee nieuwe modules ‘Trends inzake Tax Technology, praktijktoepassingen’ en ‘Tax Assurance en Tax Technology’ aan. Deze laatste twee modules worden gecombineerd met de huidige cursus ‘Tax Technology’. Omdat er te veel overlap is tussen de oude cursus Tax Technology en de nieuwe cursussen, kunnen aspirant-leden, die de oude cursus Tax Technology hebben gevolgd, de twee nieuwe cursussen helaas niet meer volgen.

Aanpassing trajecten – Persoonlijke Pagina – notificatie

Al deze wijzigingen hebben consequenties voor de trajecten. We hebben die inmiddels aangepast. Heb je vragen over je traject, stuur dan een mail naar sob@nob.net. Wil je voor de nieuwe cursussen die in de trajecten zijn opgenomen als de cursus open gaat voor inschrijving een bericht via e-mail ontvangen, zet dan een notificatie aan. Dit kan op het tabblad ‘traject’ op je Persoonlijke Pagina. Zodra de inhoud van de nieuwe cursussen bekend is, zullen de cursusbeschrijvingen op de website worden gepubliceerd.

Het laatste nieuws