Laden Evenementen

Transfer Pricing ‘Waarderingen’

Op 9 oktober kan je deelnemen aan de PE-verdiepingscursus Transfer Pricing ‘Waarderingen’.

Cursusdoel

Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van Transfer Pricing.
Deze cursus maakt een vast onderdeel uit van het Programma Permanente Educatie en wordt jaarlijks aangeboden.

Cursusinhoud

Multinationals ondergaan hedendaags veelvuldig zakelijke herstructureringen. Voorbeelden van herstructureringen zijn Full-fledged Manufacturers die worden gestructureerd tot Contract / Consignment Manufacturers of een Buy/Sell Distributor die wordt geherstructureerd tot een verkoopagent (Commission Agent). Deze herstructureringen gaan menigmaal gepaard met verplaatsingen van functies, activa en risico’s. Tevens vindt er vaak een verplaatsing van immateriële activa plaats (bijvoorbeeld, patenten, merknamen, klantencontracten etc.). Deze herstructureringen hebben mogelijk een compensation payment tot gevolg (i.e. de geherstructureerde groepsentiteit dient mogelijk een vergoeding te ontvangen voor de getransfereerde functies, risico’s en / of activa). Deze cursus geeft inzicht in verschillende waarderingsmethoden (market-based, cost-based and income-based benaderingen) die gebruikt kunnen worden om een zakelijke compensatie voor deze herstructureringen te bepalen op basis van het arm’s length principe. Hierbij worden aan de hand van een aantal voorbeelden en rechtszaken inzicht verkregen in de toepassing van waarderingsmethoden (in het bijzonder de veelgebruikte Discounted Cash Flow methode) in lijn met BEPS Actie Punt 8-10. Bovendien wordt ingegaan op het prijzen van gelieerde licentietransacties.

Doelgroep

Deze verdiepingscursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk. Aan deze cursus kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Aanmelden

Aanmelden kan via je persoonlijke pagina:

Programma

Voorwaarden en annulering

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Plaatsing geschiedt op basis van volgorde binnenkomst aanmelding. Het minimum aantal bedraagt 20. Wordt het minimum aantal deelnemers niet behaald dan kunnen we de cursus annuleren.

Wil je annuleren? Dan verwijzen we naar onze annuleringsvoorwaarden.

Praktische informatie

Datum

9 oktober @ 13:45 17:00

Activiteit

PE-verdiepingscursus

Inleider(s)

Clive-Jie-A-Joen (Erasmus Universiteit Rotterdam, Belastingdienst (Coördinatiegroep
Verrekenprijzen))

PE-uren

3

Soort PE

Vaktechnisch

Locatie

Hotel van der Valk | Utrecht

Winthontlaan 4 -6
Utrecht, Utrecht 3526KV Nederland
030 8000 800
Bekijk de site van Locatie
€195,00 (excl. btw)

Deel dit evenement