Loonheffingen internationaal

donderdag 02 december 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mw. mr. J.J. Hendriks en dr. R.W.G. Rouwers
Tijdsduur: 
09.45 uur - 17.15 uur
Locatie: 
Ernst Sillem Hoeve Den Dolder
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op 2 december kunt u deelnemen aan de PE-cursus ‘Loonheffingen internationaal’. De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met Loonbelasting en Sociale Verzekeringen. Het programma is afgestemd op NOB-leden met minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het terrein van grensoverschrijdende arbeid.

Er worden twee hoofdthema’s behandeld: de internationale aspecten van loonbelastingheffing en de internationale aspecten van premieheffing. In de cursus worden met name de gevolgen voor de loonbelasting, de inkomstenbelasting, de premieheffing werknemersverzekeringen en de premieheffing volksverzekeringen aan de hand van actuele casus besproken. Wat betreft de belastingheffing wordt stilgestaan bij de actuele ontwikkeling in de Nederlandse nationale regelgeving en de Nederlandse belastingverdragen. Voor wat betreft de aspecten van grensoverschrijdende premieheffing zal daarbij vooral aandacht worden geschonken aan de EU-Verordening 883/2004 en sociale zekerheidsverdragen.

Docenten zijn: mw. mr. J.J. Hendriks (JJH services) en dr. R.W.G. Rouwers (EY).

Het volledige programma kan onderaan deze pagina worden gedownload.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail (peprogramma@nob.net) mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Indien uw plaats kan worden ingevuld met een plaatsvervanger van de reservelijst brengen wij u uitsluitend € 50,- administratiekosten in rekening. Mocht invulling van de plaats van de reservelijst niet mogelijk zijn dan kan het NOB-lid dat annuleert zelf iemand aandragen voor plaatsvervanging. Deze vervanger moet kwalificeren voor de betreffende bijeenkomst. Ook in dat geval is € 50,- administratiekosten verschuldigd.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

CoronaCheck
De locatie volgt de instructies van de overheid op. Bij toegang wordt aan elke gast gevraagd om een coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck-app of geprint op papier) en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Een negatieve zelftest is geen geldig bewijs. Via www.testenvoortoegang.org kunt u een gratis test aanvragen. Binnen één uur is de uitslag bekend. De ophaalcode van de negatieve testuitslag is in te vullen in de CoronaCheck-app.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.