De wereld voor fiscalisten is uitdagender geworden 

Charlotte Persoon ruilde haar functie als Head of Tax Benelux bij Bayer in voor jurist beroepszaken bij de NOB en secretaris van de Commissie Beroepszaken (CBZ). In februari 2024 ging ze van start. Wat maakte dat ze deze stap zette? En hoe ziet ze haar nieuwe rol voor zich? 

Waarom heb je gekozen voor deze functie bij de NOB? 

‘Ik wilde verbreden. Er is meer dan het werk dat ik doe als Head of Tax, zo concludeerde ik op een gegeven moment. Vooral de maatschappelijke kant van deze functie sprak me aan. Bovendien kan ik hier feeling houden met m’n oude vak. Dat hoef ik niet helemaal los te laten. En de ervaring en deskundigheid die ik heb opgedaan als belastingadviseur en als fiscalist in het bedrijfsleven kan ik hier mooi inzetten.’ 

Een ontwikkeling zit hem ook op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI) en de invloed daarvan op ons vakgebied

Waar kijk je naar uit? 

‘Naar het verder kennismaken met de verschillende collega’s en uiteraard de NOB-leden. Ook kijk ik uit naar het oppakken van de bredere vraagstukken die spelen bij de NOB-leden. Bijvoorbeeld de manier waarop het thema ethiek een rol speelt binnen het vak van fiscalist en hoe dit maatschappelijk en organisatorisch wordt gedragen. Daarnaast verheug ik me op het verder ontwikkelen van de e-learnings voor leden en de DilemmApp. Deze laatste is bedoeld om de discussie over integriteit op een luchtige manier te stimuleren.’ 

Hoe kijk je naar het thema ethiek? Wat valt je op? 

‘De fiscalist van nu wordt geacht verschillende perspectieven te bedienen. En de uitwerking van zijn advies kan meer impact hebben dan hij aanvankelijk had voorzien. Denk aan negatieve publiciteit voor cliënten of voor de fiscalisten en hun kantoren zelf. Wat dat betreft is de wereld voor fiscalisten complexer geworden. Ethiek speelt daarin een belangrijke rol. Fiscalisten zijn bovendien meer dan vroeger aan regels gebonden die losstaan van de pure vaktechniek.’ 

Wat zijn voorbeelden van zaken waarmee de CBZ recent te maken had? 

‘De e-learningmodule op het gebied van de Wwft bijvoorbeeld. De gevolgen van deze wet voor het werk van belastingadviseurs en hun klanten houden we voortdurend tegen het licht. Maar ook hebben we de Tax Principles, die twee jaar geleden zijn geïntroduceerd, geëvalueerd en heeft de CBZ het afgelopen jaar een handreiking voor het schrijven van een kantoorhandboek geschreven, waarin alles staat beschreven dat te maken heeft met de uitoefening van het vak. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld ook altijd naar ontwikkelingen in het tuchtrecht en of er uitspraken zijn waar wij als vereniging iets mee moeten.’ 

Hoe blijf je bij op al die brede niet-fiscale terreinen waar de CBZ zich over buigt

‘Dat is een leuke uitdaging. En ik ga me zeker ook verdiepen in alle thema’s. Maar ik ben gelukkig niet de enige die alle kennis in huis hoeft te hebben. We werken met een hele commissie en hebben ook nog eens een enorme achterban die ons van input kan voorzien. We doen het met z’n allen.’ 

Wat moeten we weten over de Wwft-helpdesk? 

‘Leden die vragen hebben over de Wwft kunnen een beroep doen op de Wwft-helpdesk van de NOB. De NOB heeft samen met het Register Belastingadviseurs (RB) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zogenaamde richtsnoeren opgesteld die dienen als naslagwerk en als toelichting op de Wwft. Via de Wwft-helpdesk beantwoorden we vragen over deze wet. Soms volstaat het om leden te verwijzen naar de juiste paragrafen in deze richtsnoeren, soms gaat het om praktische vragen waarvoor ik dan een beroep kan doen op de Wwft-specialisten binnen de CBZ. Door de vragen krijgen we een beter beeld waar de schoen hem eventueel wringt.’  

Tot slot: wat is op dit moment de grootste uitdaging voor de CBZ? 

‘Het toenemend aantal regels, de wetgeving en de daarbij behorende compliancezaken. De uitdaging is niet alleen om die veranderende regels bij te houden, ook moeten we er als vakgebied met elkaar op letten dat al die regels werkbaar blijven en dat een fiscalist niet een aantal keer hetzelfde werk doet vanuit verschillende regelgevingen. We zijn ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI) en de invloed daarvan op ons vakgebied en onze beroeps- en gedragsregels. Daarom staat dit thema op 14 mei aanstaande centraal op ons jaarcongres.’ 


Charlotte Persoon (38)

  • 2003-2007 Fiscale economie, Universiteit van Amsterdam 
  • 2006-2014 International Tax manager Deloitte 
  • 2014–jan 2024 Diverse taxfuncties bij Bayer, waaronder Head of Tax Benelux 
  • Feb 2024–heden Jurist beroepszaken NOB 

Gerelateerd

Constructief kritisch 

Beroepszaken

Zo hoort ’t

Beroepszaken