Statuten en reglementen

Statuten NOBDownloaden
Reglement Beroepsuitoefening Code of ConductDownloaden
Reglement Beroepsuitoefening – code of conduct tot 7 april 2022Downloaden
NOB Tax PrinciplesDownloaden
Leidraad bij NOB Tax PrinciplesDownloaden
Reglement aspirant-lidmaatschapDownloaden
Reglement permanente educatieDownloaden
Reglement permanente educatie tot 1 januari 2023Downloaden
Reglement tuchtzakenDownloaden
Reglement bezwaar en beroepDownloaden
Statuut van onafhankelijkheidDownloaden
Privacyverklaring NOB en SOBDownloaden
Brochure Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van de belastingadviseurDownloaden
Reglement NOBLOF scriptieprijsDownloaden
Gedragscode voor actieve leden van de NOBDownloaden
Reglement benoemingenDownloaden

English

Charter of the Dutch Association of Tax AdvisersDownloaden
Code of ConductDownloaden
Nob Tax Principles ENGDownloaden
Guidelines NOB Tax PrinciplesDownloaden
Rules on continuing professional development as of per 1 January 2023Downloaden
Tax advisers’ duty of confidentiality and right of non disclosureDownloaden
Rules for disciplinary proceedingsDownloaden
Three compensatory programmesDownloaden

Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB)

Statuten SOBDownloaden
Reglement beroepsopleiding belastingadviseursDownloaden