NOB/LOF Scriptieprijs

In samenwerking met het Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) heeft de NOB in 1992 de NOB/LOF-scriptieprijs ingesteld. Het is de eerste scriptieprijs speciaal voor studenten fiscaal recht en fiscale economie.

Inzending is mogelijk tot 15 juni 2024. Voorwaarde is dat de scriptie in de periode 1 april 2023 tot 15 juni 2024 is goedgekeurd. De prijsuitreiking vindt plaats op het jaarlijkse LOF-congres in september. Orde (het verenigingsblad van de NOB) en het Weekblad Fiscaal Recht publiceren een korte samenvatting van de scriptie.

De jury van de NOB/LOF-scriptieprijs bestaat uit 3 leden: twee hoogleraren (van wie één als voorzitter fungeert) en de voorzitter van de NOB. De jury kan zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. De ingezonden scripties worden beoordeeld op hun wetenschappelijke waarde, praktische betekenis, beheersing van de stof, oorspronkelijkheid en door de jury te stellen nadere criteria. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de scripties voorafgaand aan de beoordeling ontdaan van naam en instelling van de schrijver. De jury kan ook eervolle vermeldingen toekennen.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500,- en een publicatie in online boekvorm door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.

Studenten kunnen hun scriptie inzenden als deze is goedgekeurd door de begeleidende docent of hoogleraar en is gehonoreerd met een 8 of hoger. Een verklaring daarvan moet meegestuurd worden. Het onderwerp moet uiteraard betrekking hebben op het belastingrecht, maar het is geenszins noodzakelijk zich tot het Nederlandse belastingrecht te beperken. De scriptie dient in viervoud (waarvan 3 exemplaren geanonimiseerd) te worden ingeleverd. We ontvangen ook graag een geanonimiseerd digitaal exemplaar (pdf) via scriptieprijs@nob.net.

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Jury NOB/LOF-scriptieprijs
Postbus 2977
1000 CZ Amsterdam

  • Porta Adriani, Universiteit van Amsterdam
  • Smeetskring, Universiteit van Tilburg
  • Christiaanse Taxateur, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Pecunia Non Olet, Universiteit Leiden
  • Groninger Fiscale Eenheid, Rijksuniversiteit Groningen
  • First, Universiteit Maastricht
  • FSVU, Vrije Universiteit Amsterdam
  • F.S.V. In Fiscalibus, Radboud Universtiteit Nijmegen
  • Studievereniging Fiscale Economie en Recht (SFEER) Universiteit van Amsterdam
Reglement NOB/LOF scriptieprijsDownloaden

Relevante publicaties