Aanpassing voorstel tijdelijke noodwet betaalbare energie wenselijk

NOB-reactie wetscommentaar

We vragen aandacht voor een drietal onderwerpen in het voorstel: het begrip niet-zakelijk gebruik, de verenigbaarheid met de Btw-richtlijn en de terugwerkende kracht en overgangsmaatregelen.

In het initiatiefwetsvoorstel ‘Tijdelijke noodwet betaalbare energie’ wordt voorgesteld het btw-tarief op aardgas en elektriciteit voor – kortgezegd – niet-zakelijk gebruik te verlagen van 21 procent naar 0 procent. Inmiddels is ook het wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 van het kabinet gepubliceerd. In dit wetsvoorstel wordt onder andere voorgesteld het btw-tarief op elektriciteit, aardgas en stadsverwarming te verlagen naar 9 procent vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022. Het initiatiefwetsvoorstel bevat derhalve een voorstel om de btw nog verder te verlagen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.  

In onze reactie op het initiatiefwetsvoorstel vragen we aandacht voor een drietal punten: de invulling van het begrip niet-zakelijk gebruik, de verenigbaarheid met de Btw-richtlijn en de terugwerkende kracht en overgangsmaatregelen. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van leden van de sectie Lokale- en milieuheffingen en het NOB-lid Huub van Erp.  

Gerelateerd