Reactie Wet plan van aanpak witwassen

NOB reactie wetsvoorstel Wet Plan van aanpak witwassen

Uitgelicht 

In onze reactie richten we ons met name op het onderdeel dat beoogt gegevensdeling mogelijk te maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.  

De NOB vraagt de rol van de belastingadviseur als poortwachter waar het gaat om onderlinge gegevensdeling te heroverwegen. De invulling van de rol van poortwachter schiet voor dit onderdeel zijn doel voorbij in het huidige wetsvoorstel. We constateren ook eerder een lastenverzwaring dan -verlichting door de navraagverplichting door de belastingadviseur.  

We vragen ook om verduidelijking en/of toelichting op onderdelen van het wetsvoorstel; de informatieverplichting, de navraagverplichting, de rechtsgeldige vertegenwoordiging, de relevante risicobeheersing bij de informatieplicht. We vragen het kabinet uit praktische overwegingen een belastingadviseur enige tijd te gunnen om bestaande cliënten te informeren wanneer het concept in werking treedt. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en de Commissie Beroepszaken bestaande uit de NOB-leden Sylvia Dikmans (voorzitter), Erik Berk, Beatrix den Boer-Drinkenburg, Harry Corbeek, Anneke Haasnoot, Theodoor Huiskes, Bart Jimmink, Sander Kloosterhof, Theodoor de Monchy, Patrick van Oppen, Chris Warner, Andries Zwart en Dick Barmentlo.

Gerelateerd