Tax Control Framework

woensdag 26 september 2018
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. E.J. van der Goes en drs. S.G.A. Daris
Tijdsduur: 
van 09.45 uur - 17.15 uur
Locatie: 
Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Op woensdag 26 september kunt u deelnemen aan de PE-cursus ‘Tax Control Framework’, bestemd voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met Tax Assurance. In de ochtend wordt kort en kernachtig de theorie over de algemene opzet van een TCF behandeld, waarbij ook ruimte is om de diepte in te gaan en/of praktijkvragen aan de orde te stellen. In de middag wordt praktijk, opzet en onderhoud van een TCF behandeld onder andere aan de hand van door deelnemers aangeleverd casusmateriaal en de OESO guidance.  

Docenten zijn mr. E.J. van der Goes (EY) en drs. S.G.A. Daris (PwC). Het programma kent de volgende onderdelen:

1. Introductie Tax Control

 • Theoretische introductie
 • Recente ontwikkelingen
  • HT 2.0
  • Internationaal
  • OESO
  • Digital Tax
  • Externe drivers/interne drivers
  • Tax Control in bredere/strategische context

2. Inventarisatie Tax control/tax assurance problematiek (in twee subgroepen)

3. Bespreking problemen/issues/vragen & handreiking

Casus
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vooraf (geanonimiseerde) casus in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de inleiders. Als er geschikte casus worden aangedragen, zullen deze of onderdelen daarvan tijdens de dag worden behandeld. Er kan vooraf geen garantie worden geboden dat de door u ingebrachte casus aan bod komt. De voorkeur gaat er naar uit dat u de casus schriftelijk indient, dat kan door een mail te sturen naar peprogramma@nob.net.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.