Sectie Digitale Economie

De discussie over de belastingheffing van de digitale economie is in volle gang. Zowel op Europees niveau als op mondiaal niveau (OECD) is de druk hoog om tot wijzigingen in de systematiek van belastingheffing te komen voor digitale bedrijven. In een wereld waarin op bijna alle fronten digitalisering plaats vindt, is dit geen eenvoudige opdracht.

Doelstelling

De sectie Digitale Economie stelt zich ten doel de ontwikkelingen op de voet te volgen en voorstellen te analyseren en becommentariëren. Tevens beoogt de sectie om relevante stakeholders (zoals de politiek, het bedrijfsleven en de adviespraktijk) waar nodig te informeren teneinde een bijdrage te leveren aan het debat en belastingplichtigen de markt beter in staat te stellen zich voor te bereiden op implementatie van wetgeving op dit terrein.

Bestuursleden

Secretaris

Uitgelicht

Pijler 2 en allocatie

12
sep
Utrecht
12 september 15:30 – 19:15
195,00

De laatste evenementen

Eigen Woning

9
sep
Utrecht
9 september 10:00 – 17:15
390,00

Huwen, samenwonen en (echt)scheiden

12
sep
Utrecht
12 september 09:30 – 16:45
390,00

Pijler 2 en allocatie

12
sep
Utrecht
12 september 15:30 – 19:15
195,00

Relevante nieuwsberichten

Publicaties